Wypłaty świadczeń rodzinnych w m-cu maj 2016r

5 maja 2016 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Ogłoszenia | Brak komentarzy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie informuje, iż wypłaty zasiłków rodzinnych i świadczeń opiekuńczych w miesiącu maj 2016 roku odbywać się będą według harmonogramu: 18 MAJ          ABCĆDEF 19 MAJ          GHIJ 20 MAJ          K 23 MAJ         LŁM 24 MAJ         NOP 25 MAJ         RSŚ 27 MAJ         TUWZŹŻ 30 MAJ         DZIEŃ DODATKOWY Świadczenie rodzicielskie wypłacone zostanie dnia…

Czytaj więcej

Ruszyły wypłaty świadczenia 500+ w Gminie Pawłów

29 kwietnia 2016 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Ogłoszenia | Brak komentarzy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż na dzień 27 kwietnia 2016r wydano  78 decyzji przyznających świadczenie wychowawcze na łączną kwotę 80383zł - dla osób, które złożyły kompletne wnioski dnia 1 kwietnia br. Środki finansowe zostały przekazane rodzinom  wychowującym dzieci  w dniu 28.04.2016r głównie za pośrednictwem przelewów na wskazane konta bankowe.…

Czytaj więcej

Wydawanie żywności w ramach programu PO PŻ w maju 2016r

25 kwietnia 2016 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Ogłoszenia | Brak komentarzy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie wspólnie ze Stowarzyszeniem „ŻYJ GODNIE” informuje, iż wydawanie żywności w ramach programu  PO PŻ odbędzie się w dniach: 09 i 10 maj 2016r. (11 maj 2016r. - dzień dodatkowy) Wydawanie żywności będzie w godz.8.30-14.00

Czytaj więcej

Wypłaty świadczenia rodzicielskiego i świadczenia wychowawczego 500+ w kwietniu 2016r

25 kwietnia 2016 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Ogłoszenia | Brak komentarzy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie informuje, iż w bieżącym miesiącu wypłata świadczenia rodzicielskiego (tzw. "kosiniakowe") nastąpi dnia 2016-04-28. Ponadto w tym dniu tj. 2016-04-28 nastąpi również wypłata świadczenia wychowawczego 500+ dla osób, które złożyły kompletny i prawidłowo wypełniony  wniosek o ustalenie prawa do wymienionego wyżej świadczenia dnia 01.04.2016r.  

Czytaj więcej

Wypłaty świadczeń rodzinnych kwiecień 2016

25 kwietnia 2016 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Ogłoszenia | Brak komentarzy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie informuje, iż wypłaty zasiłków rodzinnych i świadczeń opiekuńczych w miesiącu kwiecień 2016 roku odbywają się według harmonogramu: 19.04 – ABCĆDEF 20.04 – GHIJ 21.04 – K 22.04 – LŁM 25.04 – NOP 26.04 – RSŚ 27.04 – TUWZŻŹ 28.04 – dzień dodatkowy. Wypłata zasiłków odbywa się w Banku Spółdzielczym w Pawłowie w godzinach…

Czytaj więcej

Wypłaty świadczeń rodzinnych marzec 2016r

9 marca 2016 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Ogłoszenia | Brak komentarzy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie informuje, iż wypłaty zasiłków rodzinnych i świadczeń opiekuńczych w miesiącu marzec 2016 roku odbywać się będą wg harmonogramu: 18.03 – ABCĆDEF 21.03 - GHIJ 22.03 – K 23.03 – LŁM 24.03 – NOP 25.03 – RSŚ 29.03 – TUWZŻŹ 30.03 – dzień dodatkowy. Wypłata zasiłków odbywa się w Banku Spółdzielczym w Pawłowie w…

Czytaj więcej

Świadczenie wychowawcze na dziecko

8 marca 2016 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności | Brak komentarzy

Dnia 01.04.2016 r. zaczyna obowiązywać ustawa z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wnioski o świadczenie wychowawcze można będzie pobrać ze strony internetowej Gminy Pawłów i GOPS - u. W wersji papierowej będą dostępne w siedzibie: Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowie. Można je będzie również…

Czytaj więcej

Wydawanie żywności w ramach programu PO PŻ

26 lutego 2016 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Ogłoszenia | Brak komentarzy

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PAWŁOWIE WRAZ ZE STOWARZYSZENIEM „ŻYJ GODNIE” informuje, że Wydawanie żywności w ramach programu PO PŻ odbędzie się w dniach: 14 i 15 marzec 2016r. 16 marzec 2016r. - dzień dodatkowy Wydawanie żywności będzie w godz.8.30-14.00

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego

26 lutego 2016 | Monika Kułaga-Zięba | Ogłoszenia | Brak komentarzy

OGŁOSZENIE o naborze - Pracownik socjalny (GOPS Pawłów) – 2 etaty  OGŁOSZENIE o naborze na stanowiska pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłowie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowie ogłasza nabór na stanowiska pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłowie I. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie 27-225 Pawłów Pawłów 56 II. Określenie stanowiska Pracownik socjalny Wymiar etatu…

Czytaj więcej

Informacja na temat "Rodzina 500+"

18 lutego 2016 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Ogłoszenia | Brak komentarzy

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców na temat Programu Rodzina 500 + informujemy, że ustawa wprowadzająca to świadczenie została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 2016-02-17. Ustawa będzie obowiązywać od dnia 2016-04-01. Ustawa przewiduje, że rodzice lub opiekunowie będą mogli ubiegać się o świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko.…

Czytaj więcej

Wypłaty świadczeń rodzinnych luty 2016r

4 lutego 2016 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Ogłoszenia | Brak komentarzy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie informuje, iż wypłaty zasiłków w miesiącu luty 2016 roku odbywać się będą wg harmonogramu: 17.02 – ABCĆDEF; 18.02  GHIJ; 19.02 – K; 22.02 – LŁM; 23.02 – NOP; 24.02 – RSŚ; 25.02 – TUWZŻŹ;  26.02 – dzień dodatkowy. Wypłata zasiłków odbywa się w Banku Spółdzielczym…

Czytaj więcej

UWAGA! Zmiana terminu wydawania żywności w ramach POPŻ.

20 stycznia 2016 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Ogłoszenia | Brak komentarzy

Wójt Gminy Pawłów wspólnie ze stowarzyszeniem „Żyj Godnie”, w związku z otrzymanym komunikatem o nadchodzącej fali mrozów, zmienia termin wydawania żywności dla osób najuboższych, obecnie pobierających żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Żywność wydawana będzie w dniach 25,26,27 stycznia 2016 r. w godzinach 9.00-14.00

Czytaj więcej

Wypłaty świadczeń rodzinnych styczeń 2016

7 stycznia 2016 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Ogłoszenia | Brak komentarzy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie informuje, iż wypłaty zasiłków w miesiącu styczniu 2016 roku odbywać się będą wg harmonogramu: 19.01 – ABCĆDEF; 20.01 – GHIJ; 21.01 – K; 22.01 – LŁM; 25.01 – NOP; 26.01 – RSŚ; 27.01 – TUWZŻŹ;  28.01 – dzień dodatkowy. Wypłata zasiłków odbywa się w Banku…

Czytaj więcej

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu, dotyczącego aktywnej integracji zwiększającej szanse na zatrudnienie.

5 stycznia 2016 | Monika Kułaga-Zięba | Ogłoszenia | Brak komentarzy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie, zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146), w nawiązaniu do ogłoszenia, zamieszczonego w dniu 11 grudnia 2015r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Pawłowie o…

Czytaj więcej

31 grudnia 2015 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie będzie czynny do godz. 13:00

30 grudnia 2015 | Monika Kułaga-Zięba | Ogłoszenia | Brak komentarzy

Uprzejmie informujemy, iż  w dniu 31 grudnia 2015 r. (czwartek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie będzie czynny do godz. 13:00.

Czytaj więcej

Roztrzygnięcie zaproszenia do współpracy w zakresie usług opiekuńczych

11 grudnia 2015 | Monika Kułaga-Zięba | Ogłoszenia | Brak komentarzy

Pawłów, dnia 11.12.2015   ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPROSZENIA DO WSPÓŁPRACY Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi odnośnie zaproszenia do współpracy w formie zorganizowania opieki dla osób wymagających pomocy w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania na terenie Pawłów, dokonano wyboru oferty. Na zaproszenie do współpracy odpowiedziały następujące 3 podmioty: 1. „Serwis Kadr” Tomasz Mazur, ul. Iłżecka 20, 27-400…

Czytaj więcej

Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

11 grudnia 2015 | Monika Kułaga-Zięba | Ogłoszenia | Brak komentarzy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie wspólnie ze STOWARZYSZENIEM „ŻYJ GODNIE” informuje, że wydawanie żywności w ramach programu  PO PŻ odbędzie się w dniu 21 grudnia 2015r. (22 grudzień 2015r. - dzień dodatkowy) Żywność wydawana będzie  w godz.8.30-14.00

Czytaj więcej

Zaproszenie do współpracy

2 grudnia 2015 | Monika Kułaga-Zięba | Ogłoszenia | Brak komentarzy

Opis przedmiotu zamówienia Na podstawie: 18.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie poszukuje podmiotów świadczących usługi opiekuńcze dla 14 osób wymagających pomocy osób drugich w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania na terenie…

Czytaj więcej

24 grudnia 2015 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie będzie nieczynny.

1 grudnia 2015 | Monika Kułaga-Zięba | Ogłoszenia | Brak komentarzy

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2015 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie będzie nieczynny. 24 grudnia br  został wyznaczony dniem wolnym od pracy za przypadające święto w dniu 26 grudnia 2015 roku, zgodnie z Zarządzeniem Kierownika GOPS w Pawłowie z dnia 01 grudnia 2015 roku.

Czytaj więcej

Wypłaty zasiłków (grudzień 2015)

1 grudnia 2015 | Monika Kułaga-Zięba | Ogłoszenia | Brak komentarzy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie informuje, iż wypłaty zasiłków w miesiącu grudniu 2015 roku odbywać się będą wg harmonogramu: 15.12 – ABCĆDEF; 16.12 – GHIJ; 17.12 – K; 18.12 – LŁM; 21.12 – NOP; 22.12 – RSŚ; 23.12 – TUWZŻŹ;  28.12 – dzień dodatkowy. Wypłata zasiłków odbywa się w Banku…

Czytaj więcej
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Wypłaty świadczeń rodzinnych w m-cu maj 2016r

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie informuje, iż wypłaty zasiłków rodzinnych i świadczeń opiekuńczych w miesiącu maj 2016 roku odbywać się będą według harmonogramu: 18 MAJ          ABCĆDEF 19 MAJ          GHIJ 20 MAJ          K 23 MAJ         LŁM 24 MAJ         NOP 25 MAJ         RSŚ 27 MAJ         TUWZŹŻ 30 MAJ         DZIEŃ DODATKOWY Świadczenie…

Czytaj więcej

Wróć na górę