Wypłaty świadczeń rodzinnych luty 2016r

4 lutego 2016 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Ogłoszenia | Brak komentarzy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie informuje, iż wypłaty zasiłków w miesiącu luty 2016 roku odbywać się będą wg harmonogramu: 17.02 – ABCĆDEF; 18.02  GHIJ; 19.02 – K; 22.02 – LŁM; 23.02 – NOP; 24.02 – RSŚ; 25.02 – TUWZŻŹ;  26.02 – dzień dodatkowy. Wypłata zasiłków odbywa się w Banku Spółdzielczym…

Czytaj więcej

UWAGA! Zmiana terminu wydawania żywności w ramach POPŻ.

20 stycznia 2016 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Ogłoszenia | Brak komentarzy

Wójt Gminy Pawłów wspólnie ze stowarzyszeniem „Żyj Godnie”, w związku z otrzymanym komunikatem o nadchodzącej fali mrozów, zmienia termin wydawania żywności dla osób najuboższych, obecnie pobierających żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Żywność wydawana będzie w dniach 25,26,27 stycznia 2016 r. w godzinach 9.00-14.00

Czytaj więcej

Wypłaty świadczeń rodzinnych styczeń 2016

7 stycznia 2016 | Monika Kułaga-Zięba | Aktualności Ogłoszenia | Brak komentarzy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie informuje, iż wypłaty zasiłków w miesiącu styczniu 2016 roku odbywać się będą wg harmonogramu: 19.01 – ABCĆDEF; 20.01 – GHIJ; 21.01 – K; 22.01 – LŁM; 25.01 – NOP; 26.01 – RSŚ; 27.01 – TUWZŻŹ;  28.01 – dzień dodatkowy. Wypłata zasiłków odbywa się w Banku…

Czytaj więcej

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu, dotyczącego aktywnej integracji zwiększającej szanse na zatrudnienie.

5 stycznia 2016 | Monika Kułaga-Zięba | Ogłoszenia | Brak komentarzy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie, zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146), w nawiązaniu do ogłoszenia, zamieszczonego w dniu 11 grudnia 2015r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Pawłowie o…

Czytaj więcej

31 grudnia 2015 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie będzie czynny do godz. 13:00

30 grudnia 2015 | Monika Kułaga-Zięba | Ogłoszenia | Brak komentarzy

Uprzejmie informujemy, iż  w dniu 31 grudnia 2015 r. (czwartek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie będzie czynny do godz. 13:00.

Czytaj więcej

Roztrzygnięcie zaproszenia do współpracy w zakresie usług opiekuńczych

11 grudnia 2015 | Monika Kułaga-Zięba | Ogłoszenia | Brak komentarzy

Pawłów, dnia 11.12.2015   ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPROSZENIA DO WSPÓŁPRACY Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi odnośnie zaproszenia do współpracy w formie zorganizowania opieki dla osób wymagających pomocy w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania na terenie Pawłów, dokonano wyboru oferty. Na zaproszenie do współpracy odpowiedziały następujące 3 podmioty: 1. „Serwis Kadr” Tomasz Mazur, ul. Iłżecka 20, 27-400…

Czytaj więcej

Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

11 grudnia 2015 | Monika Kułaga-Zięba | Ogłoszenia | Brak komentarzy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie wspólnie ze STOWARZYSZENIEM „ŻYJ GODNIE” informuje, że wydawanie żywności w ramach programu  PO PŻ odbędzie się w dniu 21 grudnia 2015r. (22 grudzień 2015r. - dzień dodatkowy) Żywność wydawana będzie  w godz.8.30-14.00

Czytaj więcej

Zaproszenie do współpracy

2 grudnia 2015 | Monika Kułaga-Zięba | Ogłoszenia | Brak komentarzy

Opis przedmiotu zamówienia Na podstawie: 18.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie poszukuje podmiotów świadczących usługi opiekuńcze dla 14 osób wymagających pomocy osób drugich w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania na terenie…

Czytaj więcej

24 grudnia 2015 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie będzie nieczynny.

1 grudnia 2015 | Monika Kułaga-Zięba | Ogłoszenia | Brak komentarzy

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2015 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie będzie nieczynny. 24 grudnia br  został wyznaczony dniem wolnym od pracy za przypadające święto w dniu 26 grudnia 2015 roku, zgodnie z Zarządzeniem Kierownika GOPS w Pawłowie z dnia 01 grudnia 2015 roku.

Czytaj więcej

Wypłaty zasiłków (grudzień 2015)

1 grudnia 2015 | Monika Kułaga-Zięba | Ogłoszenia | Brak komentarzy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie informuje, iż wypłaty zasiłków w miesiącu grudniu 2015 roku odbywać się będą wg harmonogramu: 15.12 – ABCĆDEF; 16.12 – GHIJ; 17.12 – K; 18.12 – LŁM; 21.12 – NOP; 22.12 – RSŚ; 23.12 – TUWZŻŹ;  28.12 – dzień dodatkowy. Wypłata zasiłków odbywa się w Banku…

Czytaj więcej

Wypłaty zasiłków (listopad 2015)

12 listopada 2015 | Monika Kułaga-Zięba | Ogłoszenia | Brak komentarzy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie informuje, iż wypłaty zasiłków w miesiącu listopadzie 2015 roku odbywać się będą wg harmonogramu: 18.11 – ABCĆDEF; 19.11 – GHIJ; 20.11 – K; 23.11 – LŁM; 24.11 – NOP; 25.11 – RSŚ; 26.11 – TUWZŻŹ;  27.11 – dzień dodatkowy. Wypłata zasiłków odbywa się w Banku…

Czytaj więcej

Podsumowanie projektu ”Aktywność=Przyszłość” w latach 2008-2015

16 września 2015 | piotr | Aktualności | Brak komentarzy

27 sierpnia 2015 r. w świetlicy środowiskowej w Pawłowie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt systemowy „Aktywność=Przyszłość”. W podsumowaniu udział wzięli Uczestnicy tegorocznej edycji projektu, Wójt Gminy Pawłów Marek Wojtas oraz Sekretarz Gminy Jerzy Kaczor. Uczestników spotkania przywitała Monika Skrzeczyna - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowie. Przedstawiła zebranym informacje na temat…

Czytaj więcej

Wnioski o finansowanie dożywania dzieci w szkołach

28 sierpnia 2015 | piotr | Ogłoszenia | Brak komentarzy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie informuje, że od 24.08.2015 przyjmowane są wnioski o finansowanie dożywiania dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Pomoc może otrzymać dziecko, w którego rodzinie dochód netto  na osobę nie przekracza kwoty 684,00zł. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach netto wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego…

Czytaj więcej

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

11 sierpnia 2015 | piotr | Ogłoszenia | Brak komentarzy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie informuje, iż od 17 sierpnia 2015 można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2015/2016. Wnioski do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłowie. Godziny przyjmowania interesantów: wtorek: 7.00 – 17.00 pozostałe dni robocze: 7.00 – 15.00 Ubiegając się o świadczenia z…

Czytaj więcej

Trwa realizacja projektu pn. „Aktywność=Przyszłość”

10 sierpnia 2015 | piotr | Aktualności | Brak komentarzy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie realizuje kolejne etapy projektu systemowego pn. „Aktywność=Przyszłość”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W lipcu zakończyły się kursy zawodowe. Uczestnicy Projektu podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe i zwiększyli swoje szanse na rynku pracy. Wybrane przez Uczestników kursy zawodowe to: sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej,…

Czytaj więcej

Pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

28 lipca 2015 | piotr | Aktualności | Brak komentarzy

Stowarzyszenie „Żyj godnie” wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pawłowie informuje o działaniach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych i środków towarzyszących. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z…

Czytaj więcej

Wypłaty zasiłków (czerwiec 2015)

8 czerwca 2015 | piotr | Ogłoszenia | Brak komentarzy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie informuje, iż wypłaty zasiłków w miesiącu czerwcu 2015 roku odbywać się będą wg harmonogramu: 18.06 – ABCĆDEF; 19.06 – GHIJ; 22.06 – K; 23.06 – LŁM; 24.06 – NOP; 25.06 – RSŚ; 26.06 – TUWZŻŹ;  29.06 – dzień dodatkowy. Wypłata zasiłków odbywa się w Banku…

Czytaj więcej

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY - świadczenie usług opiekuńczych

8 czerwca 2015 | piotr | Aktualności Ogłoszenia | Brak komentarzy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie informuje, iż na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Pawłowie zamieszczone zostało ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY - świadczenie usług opiekuńczych dla 12 osób wymagających pomocy osób drugich w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania na terenie Pawłów. Link: http://www.biuletyn.net/nt-bin/index.asp?podmiot=pawlow/&strona=13typ=menumenu=22id=732str=1

Czytaj więcej

Wypłaty zasiłków (maj 2015)

7 maja 2015 | piotr | Ogłoszenia | Brak komentarzy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie informuje, iż wypłaty zasiłków w miesiącu maju 2015 roku odbywać się będą wg harmonogramu: 19.05 – ABCĆDEF; 20.05 – GHIJ; 21.05 – K; 22.05 – LŁM; 25.05 – NOP; 26.05 – RSŚ; 27.05 – TUWZŻŹ;  28.05 – dzień dodatkowy. Wypłata zasiłków odbywa się w Banku…

Czytaj więcej

Ruszyła kolejna edycja projektu systemowego pn. ”Aktywność=Przyszłość”

27 kwietnia 2015 | piotr | Aktualności | Brak komentarzy

Rekrutacja wstępna osób biorących udział w projekcie trwała od stycznia do końca marca 2015 roku Ostateczna lista Uczestników wytypowana została według statusu na rynku pracy, preferowane osoby bezrobotne, wieku, kolejności zgłoszenia, sytuacji finansowej jak również opinii pracowników socjalnych. Na potrzeby projektu została utworzona lista rezerwowa. Projekt systemowy pn.”Aktywność=Przyszłość” skierowany jest do…

Czytaj więcej
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Wypłaty świadczeń rodzinnych luty 2016r

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie informuje, iż wypłaty zasiłków w miesiącu luty 2016 roku odbywać się będą wg harmonogramu: 17.02 – ABCĆDEF; 18.02  GHIJ; 19.02 – K; 22.02 – LŁM; 23.02 – NOP; 24.02 – RSŚ; 25.02 – TUWZŻŹ;  26.02 – dzień dodatkowy. Wypłata zasiłków odbywa się w Banku Spółdzielczym w Pawłowie w godzinach…

Czytaj więcej

Wróć na górę